OAG Tokyo (2006) OAG Notizen Januar 2006

OAG-Notizen-Januar-2006
Deutsch
2006
0 ¥

Feature I

Wakō, japanische Piraten im Mittelalter
(Ulrich Pauly)
2006_01_Feature

Buchbesprechung

Sepp Linhart und Susanne Weigelin-Schwiedrizik (Hrsg.):
Ostasien 1600-1900. Geschichte und Gesellschaft
(Harald Kleinschmidt)
2006_01_Buchbesprechung

Randnotizen, Teil 4

„Das ausgefallene Jubiläum“
(Christian W. Spang)
Randnotizen 4 – Das ausgefallene Jubilaum