OAG Tokyo (1999) OAG Notizen Februar 1999

OAG Notizen 9902
Deutsch
1999
0 ¥

Feature I

Hochachtung, Achtung, Mißachtung, Verachtung
oder Nichtbeachtung – Das Japanbild in Deutschland /
Das Deutschlandbild in Japan
(Vortrag im Rahmen des 51. Germanistentags in Hiyoshi 7.7.97)
(Gebhard Hielscher)
1999_02_Feature

Buchbesprechung I

Eiji Kanno & Constance O’Keefe:
New Japan Solo
(Stefan Biedermann)
1999_02_Buchbesprechung